Gel II Twinkle In Her Eye – G255

Gel II Liaison – G256

Gel II Love Story – G257

Gel II Amour – G258

Gel II Butterfly Kisses – G259

Gel II Rendezvous – G260

Gel II Golden Glow – G261

Gel II Champagne Bubbles – G262