Gel II Frou Frou Blue – G178

Gel II Mauvelous Melody – G179

Gel II Bare Bear – G180

Gel II Peppermint Pony – G181

Gel II Merry-Go Berry – G182

Gel II Prancing Peach – G183